top of page

Lesreglement

Versie zomerseizoen 2023  ( april - september )

 1. De tennislessen worden gegeven op TC Souburg, LTC Domburg, LTC de Schenge en TV Veere

 2. De lessen worden verzorgd door Tennisschool Smit.

 3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.

 4. Iedereen die lessen volgt op TC Souburg, LTC Domburg, LTC de Schenge of TV Veere dient lid te zijn van de vereniging. 

 5. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is ten alle tijden mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De trainer bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.

 6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 60 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen. Het uurtarief is €50,- per 60 minuten les.

 7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!

 8. Mocht er niet getraind kunnen worden op eigen vereniging i.v.m. weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen. Dan kunnen wij de trainingen ( in goed overleg ) verplaatsen naar een andere vereniging die aangesloten is bij de tennisschool. Deze lessen tellen mee in de cyclus van 16 weken tennisles.

 9. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de trainer zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.

 10. Indien er zich wijzigingen voordoen wordt u z.s.m. ingelicht!

 11. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch, per e-mail of sms op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.

 12. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.

 13. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de trainer, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.

 14. Er kunnen maximaal 2 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 16 lessen worden er dus minimaal 14 lessen gegeven! Ieder seizoen plannen wij 2 inhaalweken in achter het reguliere seizoen. Wij doen ten alle tijden ons best om in deze 2 weken alle openstaande lessen in te halen.

 15. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.

 16. De factuur voor de lessen wordt per e-mail verzonden. Het lesgeld dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 17. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid de trainer een besluit nemen.

 18. Door inschrijving via onderstaand inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement.

 

Wij wensen u een plezierig en leerzaam seizoen toe!

Versie winterseizoen 2023/24  ( oktober - maart )

 1. De tennislessen worden gegeven op LTC Domburg, LTC de Schenge, TV Veere en TC Souburg.

 2. De lessen worden verzorgd door Tennisschool Smit.

 3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.

 4. Iedereen die lessen volgt op LTC Domburg, LTC de Schenge, TV Veere of TC Souburg dient lid te zijn van de vereniging. 

 5. Minimaal één week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is ten alle tijden mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De trainer bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.

 6. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 60 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het is ook mogelijk om het lesgeld daaraan evenredig aan te passen.

 7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!

 8. Mocht er niet getraind kunnen worden op eigen vereniging i.v.m. weersomstandigheden of andere onvoorziene gebeurtenissen. Dan kunnen wij de trainingen ( in goed overleg ) verplaatsen naar een andere vereniging die aangesloten is bij de tennisschool. Deze lessen tellen mee in de cyclus van 16 weken tennisles.

 9. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de trainer zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.

 10. Indien er zich wijzigingen voordoen wordt u z.s.m. ingelicht!

 11. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf telefonisch, per e-mail of sms op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.

 12. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.

 13. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de trainer, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.

 14. Er kunnen maximaal 2 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 16 lessen worden er dus minimaal 14 lessen gegeven! Wij doen ten alle tijden ons best om in deze 2 weken alle openstaande lessen in te halen.

 15. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.

 16. De factuur voor de lessen wordt per e-mail verzonden. Het lesgeld dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 17. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid de trainer een besluit nemen.

 18. Door inschrijving via onderstaand inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement.

 

Wij wensen u een plezierig en leerzaam seizoen toe!

_MG_9103LR Edit.jpg
_MG_9464LR Edit.jpg
_MG_9178LR Edit.jpg

Voorwaarden jeugdaanbieding €99,-

 1. Actie is alleen geldig voor nieuwe jeugdleden. Bestaande jeugdleden kunnen geen gebruik maken van deze actie.

 2. De prijs van 99 euro is geldig voor basisschool jeugd (t/m 12 jaar). Voor oudere jeugd kan er ook van deze aanbieding gebruik gemaakt worden, maar wordt er eventueel een meerprijs gerekend voor een racket wat geschikt is voor de leeftijd van het betreffende aspirant-lid.

 3. Actie is geldig voor inschrijvingen die ingediend zijn voor 31 maart.

 4. Trainingsgroepjes worden gevormd door de trainer, indeling, data en tijdstippen worden bepaald a.d.h.v. het aantal inschrijvingen.

 5. Er wordt zeven (7) weken lesgegeven op basis van één les per week.

 6. Racket wordt tijdens de eerste training overhandigd door de trainer en is vanaf dat moment ook eigendom van het jeugdlid.

 7. Na deze zeven (7) lessen verleng je automatisch zonder tegenbericht van de leerling. Het tarief van extra lessen wordt door de tennisschool bepaald en extra lessen vallen niet onder deze aanbieding.

 8. Het lidmaatschap is geldig vanaf het moment van inschrijven tot het einde van het seizoen ( TC Souburg, LTC de Schenge 31 december en TV Veere 31 december. ). Na dit eerste lidmaatschapsjaar wordt het lidmaatschap automatisch verlengd tegen het dan geldende tarief voor jeugdleden.

 9. Meer algemene informatie over het lidmaatschap (of het opzeggen daarvan) en tarieven zijn te vinden op www.tcsouburg.nl , www.ltcdeschenge.nl  en www.tvveere.nl

 10. Meer informatie over lessen en contactgegevens van de trainers zijn te vinden op www.tennisschoolsmit.nl

Voorwaarden senioren aanbieding €99,- ( TC Souburg en LTC de Schenge )

 1. Actie is alleen geldig voor nieuwe seniorleden. Bestaande seniorleden kunnen geen gebruik maken van deze actie.

 2. Actie is geldig voor inschrijvingen die ingediend zijn voor 31 maart.

 3. Het lidmaatschap gaat in op 01-04 en loopt tot 30-06.

 4. Trainingsgroepjes worden gevormd door de trainer, indeling, data en tijdstippen worden bepaald a.d.h.v. het aantal inschrijvingen.

 5. Wij proberen groepjes van 4 senioren te combineren, les duur 60 minuten.

 6. Er wordt zeven (7) weken lesgegeven op basis van één les per week.

 7. Tijdens de (7) lessen kunnen er leenrackets gebruikt worden.

 8. Na deze zeven (7) lessen verleng je automatisch zonder tegenbericht van de leerling. Het tarief va de vervolg lessen wordt door de tennisschool bepaald en extra lessen vallen niet onder deze aanbieding.

 9. Meer algemene informatie over het lidmaatschap (of het opzeggen daarvan) en tarieven zijn te vinden op http://tvdauwendaele.nl/lid-worden, www.ltcdeschenge.nl  en www.tvveere.nl

 10. Meer informatie over lessen en contactgegevens van de trainers zijn te vinden op www.tennisschoolsmit.nl

bottom of page