top of page

Lesreglement Padel TSS


1. De padellessen worden gegeven op TC Souburg, Koopmansvoetpad 69 Oost-Souburg.
2. De lessen worden verzorgd door TennisSchool Smit (TSS).
3. Een lesuur duurt 45-60 minuten.
4. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.
5. Iedereen die lessen wil volgen bij TSS op TC Souburg dient lid te zijn van TC Souburg.
6. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de indeling. Het is te allen tijde mogelijk dat de groep/groepsgrootte of lestijd gewijzigd wordt. De trainer bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling. Het tarief wordt naar rato aangepast.
7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn, dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden.
8. Bij aanvang van het trainingsseizoen wordt er een factuur per mail verzonden. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst, te worden voldaan.
9. Bij afzeggen van de lessen ten gevolge van blessures of ziekte zal geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden. U mag wel een vervanger regelen van hetzelfde niveau.
10. Inschrijven voor een trainingsreeks houdt in dat u het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit u, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de padellessen.

11. Een inschrijving voor een les(senreeks) staat niet gelijk aan een plaatsing. Na de inschrijving gaan we aan de slag met de planning. Zodra we deze rond hebben en een plek voor jou of jouw groep hebben berichten we je hier over.
12. Beëindigen van lessen, al dan niet tussentijds, houdt niet in dat het lidmaatschap bij TC Souburg beëindigt. Het lidmaatschap opzeggen bij TC Souburg kan via de ledenadministratie.
13. De dagen waarop les gegeven wordt, worden door de trainer zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.
14. Indien zich wijzigingen voordoen, wordt u z.s.m. ingelicht.

15.Tijdens de schoolvakanties en Feestdagen is er geen les. Enige uitzondering zijn inhaallessen in goed onderling overleg en met unaniem akkoord van trainer en cursisten.
16. Bij verhindering van de trainer zal hij/zij u hiervan vooraf per WhatsApp op de hoogte brengen. De mogelijkheid bestaat dat er een vervangende trainer de lessen overneemt.
17. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, verhuizing en of vakantie etc.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
18. Bij verhindering dient u dit tijdig door te geven via Whatsapp van de desbetreffende trainer, zodat TSS een eventuele vervanger kan regelen. Regel je onderling zelf een vervanger, dan is afmelden niet nodig.
19. Vervallen lessen zullen, daar waar mogelijk, worden ingehaald.
20. Er kan maximaal 2 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 10 lessen worden dus minimaal 8 lessen gegeven. TSS plant altijd maximaal 2 inhaalweken achter ieder seizoen.
21. Indien de trainer bij (dreigende) slechte weersomstandigheden (flinke of langdurige regen of storm) besluit om de lessen niet door te laten gaan, dan wordt iedereen op de hoogte gehouden via Whatsapp.

22. In geval van afwezigheid van een trainer wegens ziekte of anderszins wordt de les ingehaald.

23. Cursist gaat akkoord dat beeldmateriaal van de events/trainingen waarop de deelnemer te zien is, gebruikt wordt op de socialmedia-kanalen van TSS.
24. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de padellessen. De trainer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.
25. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid door het trainersteam een besluit genomen worden.
26. Door inschrijving via het inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement en met de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de facturering.
27. Dit lesreglement kan door veranderende omstandigheden aan wijzigingen onderhevig zijn.

bottom of page